RANČ HAFERNÍK


Fotoalbum

Nechýba jej trpezlivosť,

z terénu má veľkú radosť,

no pre staré zranenie

robíme s ňou šetrne.Obrázok

A keď ju Áres zavolá,

tak mu nikdy neodolá...