RANČ HAFERNÍK


Fotoalbum

Či vieš, kto je najťažší

z koníkov tu na ranči?

Vyskúšajte si to sami

zdvihnúť hlavu našej Kamy,Obrázok 

Nech nik do nej nerýpe,

keď zubami zaškrípe.

Je obdarená pokojom a trpezlivosťou,

a preto vozí deti s radosťou...